Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) van FAPE ENGIE ENGIE Belgium vormt de enige bestuursstructuur die de activiteiten en bevoegdheden van een Uitvoerend Comité (UC) en een Selectiecomité van Projecten (SCP) in zich verenigt.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit de volgende stakeholders:

  • De Voorzitster van FAPE ENGIE – mevrouw Muriel Morin
  • De Voorzitter van FAPE ENGIE Belgium – de heer Emmanuel van Innis
  • De Algemeen Afgevaardigde van FAPE ENGIE Belgium – de heer Jacques Spelkens
  • De Algemeen Afgevaardigde van FAPE ENGIE France – mevrouw Catherine Guillon
  • De Afgevaardigde die de representatieve werknemersorganisaties hebben aangeduid om hen te vertegenwoordigen – de heer Robert Van Passen
  • 1 Afgevaardigde per Belgische Business Unit (BU) van de Groep ENGIE die bij FAPE ENGIE Belgium aangesloten is, aangeduid door de CEO en/of de DHR van hun respectievelijke BU voor een termijn van drie jaar (te rekenen vanaf de eerste vergadering van de Raad van Bestuur). Het gaat om Brigitte Bocqué (Tractebel ENGIE), Vincent Fantoli (N-Allo), Eddy Noben (ENGIE Cofely) , Alain Van Doren (ENGIE Fabricom), Mathieu Vandenbroecke, (ENGIE Electrabel), Kathelijne De Four (ENGIE CC)
  • 3 Afgevaardigden van het “maatschappelijk middenveld” dat dezelfde doelstellingen als FAPE ENGIE Belgium nastreeft, voorgedragen door de Algemeen Afgevaardigde van FAPE ENGIE Belgium en benoemd voor een termijn van drie jaar – de heren Pierre DevleeshouwerDenis StokkinkMarc Janssens de Varebeke
  • 1 Afgevaardigde  van de Koning Boudewijnstichting (KBS) – de heer Ludwig Forrest (met raadgevende stem)
  • 1 Afgevaardigde van het Departement Corporate Communication van de Groep ENGIE Electrabel in België, intern aangeduid door de Directie van het voornoemde Departement – mevrouw Alessandra Di Lieto

Om de samenhang tussen de acties van FAPE ENGIE France en FAPE ENGIE Belgium te verzekeren, nemen de twee Algemeen Afgevaardigden deel aan de vergaderingen van de bestuursorganen van beide entiteiten.