De Koning Boudewijnstichting vervult hierbij een passieve rol: ze bekommert zich enkel om het beheer van de fondsen en om de toekenning van financiële steun, in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad van Bestuur van FAPE ENGIE Belgium. Een afgevaardigde van de Koning Boudewijnstichting zetelt in deze Raad met raadgevende stem.

Alle giften worden overgemaakt naar een rekening van de KBS en niet naar een rekening van FAPE ENGIE Belgium.

De Koning Boudewijnstichting

De opdracht van de Koning LogoInnerFRBoudewijnstichting is duidelijk en tegelijk veelomvattend: de levensomstandigheden van de bevolking helpen verbeteren. In de oprichtingsakte van 1976 wordt de Stichting beschreven als “een onafhankelijke structuur die originele ideeën aanmoedigt en nieuwe projecten opzet”.

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Op die manier draagt zij duurzaam bij tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit.

Onafhankelijk en pluralistisch

De Stichting werkt onafhankelijk en pluralistisch. Dat wordt ook gewaarborgd door de diverse achtergrond van haar Raad van Bestuur en van haar medewerkers. Zij heeft respect voor diversiteit, en streeft naar kwaliteit, transparantie en integriteit.

De Koning Boudewijnstichting focust op een aantal thema’s en is actief vanuit Brussel. Door samen te werken met andere organisaties wil zij haar opdracht zo goed mogelijk afstemmen op de inspanningen van anderen.

Meer informatie op: www.kbs-frb.be