De acties van FAPE ENGIE Belgium beogen drie prioritaire doelstellingen:

 • sociale en professionele inschakeling;
 • de ontwikkeling van economische activiteiten;
 • het creëren van banen en ondernemingen.

FAPE ENGIE Belgium hecht bijzonder veel belang aan het bestuderen van de projecten die het ondersteunt. Het Fonds staat garant voor hun leefbaarheid en voor de kwaliteit van de begeleiding die de werkzoekenden wordt aangeboden. 

FAPE ENGIE Belgium ondersteunt projecten – ingediend via een “Oproep voor Projecten” – in alle domeinen die tot de ontwikkeling van activiteiten en de socioprofessionele inschakeling kunnen bijdragen, zoals:

 • milieuzorg;
 • duurzame ontwikkeling;
 • energiebesparingen; 
 • onderhoud van tuinen en groenzones;
 • diensten aan personen en ondernemingen;
 • biolandbouw;
 • bouwsector;
 • afvalverwerking;
 • restauratie;
 • animatie en bemiddeling in gevoelige wijken;
 • inpassing van personen met een handicap

Solidaire financiering

FAPE ENGIE Belgium kan zijn acties ontplooien dankzij de solidariteit van de werknemers van de ENGIE Fabricom, ENGIE Cofely, ENGIE Axima, ENGIE Electrabel, Tractebel ENGIE, N-Allo, GEM Global Markets, ENGIE CC, ENGIE SSC, ManCO (B), EEI, Contassur in België en de gepensioneerden van Exebel en Ex-Tra. Concreet is de financiering afkomstig van:

   • vrijwillige giften van werknemers en gepensioneerden;
   • een toeslag van de aangesloten ondernemingen bij FAPE  ENGIE Belgium die overeenstemt met 100% van de giften van hun werknemers.

Elke gift die meer dan 40 euro per jaar bedraagt, verleent de schenker het recht op een belastingaftrek die hem/haar wordt toegekend door de Koning Boudewijnstichting, de overkoepelende organisatie van FAPE  ENGIE Belgium.

Daarnaast ontvangt FAPE ENGIE Belgium giften van particulieren en ondernemingen die de activiteiten van het Fonds willen ondersteunen.