Wie kan een subsidie aanvragen bij FAPE ENGIE Belgium?

relecture-ecrire-et-senrichir-1024x1024

Subsidies worden enkel toegekend aan projecten ingediend door:

 • een inschakelingsstructuur, zoals een inschakelingsbedrijf of –vereniging, uitzendkantoren die tijdelijk inschakelingswerk aanbieden, werkgeversverenigingen voor inschakeling en beroepskwalificatie, inschakelingsprojecten,…
 • een lokaal verankerde dienst, zoals een Lokale Missie voor Tewerkstelling;
 • organisaties die werklozen begeleiden bij het starten van een eigen zaak;
 • interne verenigingen en organisaties van de ENGIE Groep;
 • werknemers en gepensioneerden van de ENGIE Groep .

Een investering financieren

Om ontvankelijk te zijn, moet een aanvraag betrekking hebben op de financiering van een nieuwe investering. FAPE ENGIE Belgium kent geen subsidies toe om de werking of de loonkosten van een vereniging of inschakelingsbedrijf te helpen financieren.

De financiering van de investering mag niet zijn afgesloten vóór het indienen van het dossier bij FAPE ENGIE Belgium.

Oproep voor projecten

Twee keer per jaar (in oktober en in mei) lanceert FAPE ENGIE Belgium een openbare “Oproep voor projecten” teneinde een volledig zicht te krijgen op de initiatieven die in alle sectoren worden ondernomen.

Een strenge selectie

Bij de selectie van projecten hanteren de leden van de Raad van Bestuur (RvB) 10 hoofdcriteria:

 • Naleving van de indieningstermijn voor projectdossiers en van de administratieve formaliteiten (zie Reglement van Oproep voor Projecten).
 • Relevantie van het ingediende project ten aanzien van de 3 doelstellingen van FAPE ENGIE Belgium, zoals omschreven in de ad-hocrubrieken.

 • Geografische ligging van het project binnen de Belgische landsgrenzen.

 • Haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project.
 • Verantwoording van de toekomstige besteding van de bedragen die FAPE ENGIE Belgium desgevallend aan het project zou toewijzen.
 • Duidelijke identificatie van de verantwoordelijken en opdrachtgevers van het betrokken project.
 • Statuten en structuur van de vereniging of organisatie die het project draagt.
 • Gezonde financiële situatie van het project.
 • In voorkomende gevallen, overtuigende resultaten van vergelijkbare projecten die de vereniging of organisatie in het recente verleden heeft uitgevoerd.
 • Innoverend, maatschappelijk verantwoord en duurzaam project.

 Subsidieaanvraag indienen