Waarom een gift overmaken?

shutterstock_261958226Door een gift over te maken, stelt u FAPE ENGIE Belgium in staat om concrete steun te verlenen aan projecten die erop gericht zijn om kwetsbare bevolkingsgroepen (opnieuw) toegang tot de arbeidsmarkt te verlenen. Honderden mannen en vrouwen kunnen op die manier via aangepast werk hun socialewaardigheid behouden of herwinnen.

Wie kan een gift overmaken?

Iedereen. Of u nu uit persoonlijke naam een gift in België of in het buitenland wil overmaken, of u nu een privéonderneming of openbaar bestuur bent en of u nu werknemer, zelfstandig of gepensioneerd bent, u kan altijd vrijwillig doneren aan FAPE ENGIE Belgium.

Hoe een gift overmaken?

U bent een particulier:

Particulieren kunnen op verschillende manieren vrijwillig doneren:

    • via een eenmalige storting, op elk ogenblik van het jaar en rechtstreeks op de bankrekening die de Koning Boudewijnstichting (KBS) in naam van FAPE ENGIE Belgium beheert;
    • via een maandelijkse overschrijving (doorlopende betalingsopdracht) van hun bankrekening naar de bankrekening die de Koning Boudewijnstichting (KBS) in naam van FAPE ENGIE Belgium beheert.

Voorbeeld van een eenmalige gift door een particulier

Hoeveel doneer ik?Hoeveel kost me dat na belastingaftrek? 
Hoeveel ontvangt FAPE ENGIE  Belgium? 
€40 €22€40
60€3360
120€66120

U bent een onderneming

U bent een onderneming en u wil uw mecenaatsbeleid, uw initiatieven op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid of uw solidariteitsacties verder ontwikkelen? Dan kan u een gift overmaken aan FAPE ENGIE Belgium die voor 60% van de belastingen kan worden afgetrokken, voor zover de gift niet meer bedraagt dan 5/1000ste van uw omzet.

U bent werknemer van één van de Belgische dochterondernemingen van de Groep ENGIE die bij FAPE ENGIE Belgium zijn aangesloten:

Wanneer u werknemer bent van één van de Belgische dochterondernemingen van de Groep ENGIE die bij FAPE ENGIE Belgium zijn aangesloten, zal uw onderneming uw giften aan het Fonds met maar liefst 100% vermeerderen.

De KBS waarborgt de anonimiteit van alle giften en geeft geen namenlijsten van schenkers door aan de dochterondernemingen vande Groep ENGIE. De KBS staat in voor het administratief beheer van de giften die op de speciale rekening van FAPE ENGIE Belgium zijn gestort.

Voorbeeld van een eenmalige gift:

Hoeveel doneer ik?Hoeveel kost me dat na belastingaftrek?
Hoeveel stort mijn  onderneming?
Hoeveel ontvangt FAPE ENGIE  
Belgium?
€40€22€40€80
60€3360120
120€66120240

Voorbeeld van een maandelijkse gift met doorlopende betalingsopdracht: 

Hoeveel doneer ik
maandelijks? 
Hoeveel kost me dat per jaar na belastingaftrek? Hoeveel stort mijn onderneming per jaar?Hoeveel ontvangt FAPE ENGIE Belgium?
10€66120240
15€99180360

Belastingkrediet

  • Als belastingplichtige geniet u een aftrek in de inkomstenbelasting van 45% van het gedoneerde bedrag, voor zover u minstens 40 € hebt gestort en de gedoneerde bedragen tot 10% van uw belastbaar inkomen beperkt blijven.
  • Ondernemingen mogen 35% van gedoneerde bedragen in mindering brengen
  • In beide gevallen zal de Koning Boudewijnstichting de fiscale attesten bezorgen die aan de belastingadministratie moeten worden voorgelegd.
  • De ingezamelde bedragen worden geconsolideerd door de KBS die om de vier maanden een balans opmaakt ten behoeve van de Algemeen Afgevaardigde van FAPE ENGIE Belgium.
UW GIFTEN
kunnen oP

De bankrekening van de KBS storten.
IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPTOTBEB1
Communicatie : ***014/2010/00060***

ONS
contacterEN