De verenigingsstructuren die door FAPE ENGIE Belgium worden ondersteund, zetten zich allemaal in voor de socioprofessionele inschakeling van bevolkingsgroepen die moeilijk aan werk geraken.

  • Los van zuiver financiële hulp hebben deze verenigingen ook nood aan een efficiënte ondersteuning en omkadering om hun activiteiten rond werkverschaffing op lange termijn leefbaar te houden.
  • Voor al wie zich in zijn/haar onmiddellijke omgeving wil engageren, kan bij de partnerverenigingen van FAPE ENGIE Belgium terecht om zich voor lokaal verankerde projecten en diensten in te zetten.
  • Op die manier kunnen we deze verenigingen rechtstreeks steunen in hun initiatieven voor inschakeling en werkverschaffing.

Vrijwilligerswerk

  • Zich inzetten als vrijwilliger is een persoonlijke, laagdrempelige en verrijkende manier om bij te dragen tot een meer solidaire wereld. Vrijwillig werken is waarden delen. Het is een wederzijds engagement dat in de meeste gevallen op een duurzame relatie is gebaseerd. U kan uw professionele en persoonlijke vaardigheden vrijwillig ter beschikking stellen van het lokale verenigingsleven.

Zodra ondersteunde verenigingen hun specifieke verlangens rond vrijwilligerswerk kenbaar hebben gemaakt, kan u ze hier in deze rubriek raadplegen.