photo Jacques(Algemeen Afgevaardigde van FAPE  ENGIE Belgium)

“FAPE ENGIE Belgium, het nieuwe Fonds van de ENGIE Groep in België dat wil bijdragen tot de professionele inschakeling, de inzetbaarheid en de herinpassing op de arbeidsmarkt van personen die moeilijk aan werk geraken of van die arbeidsmarkt uitgesloten zijn, ging in maart 2015 officieel van start.

Een jaar later, met de hulp van uw vrijwillige donaties ondersteunt FAPE ENGIE Belgium concrete werkverschaffingsprojecten via het toekennen van subsidies aan verenigingen en organisaties die hun projecten aan ons hebben voorgelegd en die in België actief ijveren voor het creëren van werk voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Op basis van projecten die aan het Selectiecomité van het Fonds worden doorgestuurd, ontwikkeld FAPE ENGIE Belgium een netwerk rond solidariteit en wederzijdse hulpverlening waaraan jullie - als medewerkers van de Groep - op een efficiënte wijze bijdragen, via jullie erg gewaardeerde donaties.

Laten we ons scharen achter de acties van FAPE ENGIE Belgium en al onze energie bundelen voor dit nieuwe Fonds, uw Fonds!"